zrób krok w przyszłość!

Zatrudnij sztuczną inteligencję

do motywowania i rozwoju pracowników,
by stworzyć środowisko pracy, w którym będą chcieli dawać z siebie to co najlepsze.

jak Zatrudnić Sztuczną Inteligencję?

Proces wdrożenia rozwiązań opartych na algorytmach sztucznej inteligencji w obszarze motywowania i rozwoju wymaga pewnych przygotowań. Zacznij już dziś od kartki papieru i…

1

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, jakie mogą być korzyści dla firmy i dla Ciebie osobiście. Jakie są możliwości i ograniczenia. Z jakimi wydatkami trzeba się liczyć. Na czym polega proces wdrożenia i rozwoju rozwiązania. Zrób ….

2

Zbadaj teren

Jeśli wolisz porozmawiać o wdrożeniu sztucznej inteligencji z żywym człowiekiem, wypełnij formularz zgłoszenia, który pozwoli nam przygotować ją specjalnie dla Ciebie.

3

pozyskaj sojuszników

Dowiedz się, kto jeszcze w firmie zajmuje się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach biznesowych lub taki projekt planuje. Być może ….

4

ustal cele i priorytety

Jeśli wiedza Twoja i zespołu zainteresowanego wdrożeniem sztucznej inteligencji jest na tyle duża, że już nie masz wątpliwości, że warto, ale nie wiesz od czego zacząć, możemy Ci w tym pomóc …

5

pozyskaj większy budzet

Niektóre projekty wdrażania sztucznej inteligencji mogą być dofinansowane z zewnętrznych środków. To, o jakie środki warto aplikować, zależy od branży, wielkości firmy i zakresu projektu. Jeśli chcesz …

6

rozpocznij pierwszy projekt

Być może dzięki współpracy z nami właśnie Ty zostaniesz kierownikiem projektu wdrażania sztucznej inteligencji w Twojej firmie lub w dziale HR. Tak czy inaczej możesz liczyć na naszą pomoc w jego prowadzeniu i możesz już dziś …

Co zyskasz?

Już na etapie przygotowań do projektu wdrożenia sztucznej inteligencji do motywowania i rozwoju analiza dostępnych danych umożliwi:

dzięki analizie wskaźników zaangażowania pracowników i zmianie zasad organizacji bieżących działań.

dzięki możliwości uzyskiwania  szczegółowych informacji na temat jej przyczyn oraz możliwości wczesnego zapobiegania im.

dzięki lepszemu diagnozowaniu potrzeb rozwojowych i skuteczniejszemu ich zaspokajaniu.

dzięki możliwości uzyskiwania informacji o przyczynach braku zaangażowania i podejmowania szybkich dziań naprawczych.

dzięki standaryzacji wskaźników we wszystkich procesach HRowych: rekrutacji, ocenie i rozwoju.

dzięki wykorzystaniu metod data driven learning design do projektowania działań rozwojowych i monitorowaniu ich skuteczności.

W czym możemy Ci pomóc?

Oferujemy szeroki zakres usług dopasowany do wyzwań i priorytetów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Analiza danych gromadzonych w systemach IT wspomagających procesy HR umożliwia:

Facebook czy Google dużo więcej wiedzą o Twoich pracownikach, niż Ty będąc ich pracodawcą.

Brak odpowiedniej jakości lub ilości danych jest głównym ograniczeniem wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze motywowania i rozwoju.

Dobrze zaprojektowane systemy motywacyjne powinny:

Niezbędne jest raportowanie i porównywanie postępów dotyczących jakości i efektywności pracy w kolejnych okresach.

Konieczny jest pomiar wskaźników dotyczących wykonania zadań i zmiany zachowań.

Do pomiaru wskaźników zaangażowania pracowników przywiązuje się coraz większą wagę, bo ma ono kluczowy wpływ na innowacyjność i wyniki finansowe firmy. Może być ono monitorowane przy pomocy:

Przeprowadzanie ankiet i wywiadów bywa traktowane przez pracowników jako zapowiedź zmian organizacyjnych i jeśli one nie zachodzą, powoduje to demotywację.

Metody te pozwalają na identyfikację większej ilości czynników braku zaangażowania i precyzyjniejszą segmentację przyczyn.

Google i YouTube są  najszybciej dostępnym źródłem informacji, również zawodowych. Warto promować, monitorować i mierzyć efekty różnych form nauki nieformalnej pracowników.

Pozwala efektywniej  alokować środki przeznaczane na rozwój pracowników.

Wymaga wprowadzenia metod opisywania celów biznesowych oraz wskaźników i metod ich pomiaru.

Tradycyjne metody pomiaru efektywności biznesowej szkoleń na 3. i 4. poziomie Kirkpatricka są pracochłonne i mało dokładne.

Kluczem do ich wykorzystania jest standaryzacja wskaźników pomiarowych.

Automatyzacja pomiarów wskaźników efektywności działań rozwojowych na 3. i 4. poziomie Kirkpatricka zmusza projektantów tych działań do większej staranności przy projektowaniu poszczególnych aktywności.

Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają sprawdzić, czy podział na wzrokowców, słuchowców i kinestetyków ma sens oraz:

Dokładność rekomendacji zależy od „historii” profilu – ilości danych dotyczących rozwoju zgromadzonych w czasie.

Zakres danych gromadzonych w profilach cyfrowych zależy od celu i zakresu ich wykorzystania.

o firmie

Od 2001 roku zajmujemy się e-learningiem i rozwiązaniami IT wspomagającymi rozwój i motywowanie pracowników. Wykorzystanie sztucznej inteligencji  w tym obszarze stwarza nowe, niezwykłe możliwości lepszego zaspokajania interesów pracodawców i pracowników. Umożliwia tworzenie warunków, które sprzyjają zwiększaniu efektywności biznesowej i przyspieszają rozwój jednych i drugich.

kontakt

Skontaktuj się z nami w celu zaaranżowania spotkania i poznania więcej szczegółów oferty i wdrożenia.

608 305 859